استاد غلامرضا فرساد امان الهی

غلامرضا فرساد امان الهی

حسابداری

به این استاد امتیاز دهید

محل تدریس استاد غلامرضا فرساد امان الهی

دروس ارائه شده

صفحه استاد کامل و دقیق است و به من در کسب اطلاعات مورد نظرم کمک کرد.

 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 2

تماس با استاد غلامرضا فرساد امان الهی

 • صحت اطلاعات
 • رای ثبت شده
 • 0%
 • 0
اطلاعات تماس

اصلاحات درخواستی کاربران

دیدگاه‌ها
30 دی، 1402
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد بررسی موارد خاص در حسابرسی داشتم. نمرم 19 شد.

به نظرم استاد باسواد و محترمیه

 • انرژی مثبته
 • محترمه
 • تدریس جذاب
25 آذر، 1401
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد حسابرسی پیشرفته داشتم. نمرم 18 شد.

به نظرم استاد باسواد و محترمیه و ... بسیار دانا هستند

 • انرژی مثبته
 • کلاسش تعاملیه
 • ارائه‌ی سنگین
برچسب‌ها
 • 2 انرژی مثبته
 • 1 کلاسش تعاملیه
 • 1 ارائه‌ی سنگین
 • 1 محترمه
 • 1 تدریس جذاب
اساتید مرتبط

گفتگو

تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.