استاد مجتبی موحدی

مجتبی موحدی

مهندسی مواد و متالورژی

به این استاد امتیاز دهید

محل تدریس استاد مجتبی موحدی

دروس ارائه شده

صفحه استاد کامل و دقیق است و به من در کسب اطلاعات مورد نظرم کمک کرد.

 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 6
 • 1

تماس با استاد مجتبی موحدی

 • صحت اطلاعات
 • رای ثبت شده
 • 0%
 • 0
اطلاعات تماس

دروس استاد مجتبی موحدی

 • متالورژی فیزیکی
 • کنترل کیفیت و آزمایش غیر مخرب

اصلاحات درخواستی کاربران

دیدگاه‌ها
15 بهمن، 1402
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی 2 داشتم. نمرم 20 شد.

 • محترمه
 • نمره دهی شفاف
 • منعطفه
12 اسفند، 1401
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی 2 داشتم. نمرم 19 شد.

 • محترمه
 • خوش بیانه
20 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی 2 داشتم. نمرم 18.5 شد.

 • انرژی مثبته
 • محترمه
 • نمره دهی شفاف
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی 2 داشتم. نمرم 18 شد.

 • در دسترسه
 • نمره دهی شفاف
 • خوش بیانه
24 مهر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی ۲ داشتم. نمرم 16 شد.

منظم و به فکر دانشجو

 • محترمه
 • نمره دهی شفاف
 • خوش بیانه
13 فروردین، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد متالورژی فیزیکی 2 داشتم.

برچسب‌ها
 • 4 محترمه
 • 4 نمره دهی شفاف
 • 3 خوش بیانه
 • 1 در دسترسه
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 منعطفه
اساتید مرتبط

گفتگو

تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.