استاد محمدابراهیم میرعابدینی

محمدابراهیم میرعابدینی

مهندسی عمران

به این استاد امتیاز دهید

محل تدریس استاد محمدابراهیم میرعابدینی

دروس ارائه شده

صفحه استاد کامل و دقیق است و به من در کسب اطلاعات مورد نظرم کمک کرد.

 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 6
 • 4

تماس با استاد محمدابراهیم میرعابدینی

 • صحت اطلاعات
 • رای ثبت شده
 • 0%
 • 0
اطلاعات تماس

اصلاحات درخواستی کاربران

دیدگاه‌ها
25 اردیبهشت، 1403
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد مکانیک خاک داشتم. نمرم 16 شد.

خوش نمره

 • کلاسش تعاملیه
 • پر انرژیه
10 خرداد، 1402
 • 2
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد خاک و پی داشتم. نمرم 16 شد.

فقط نمره خوب میده ولی کلاس ضعیف

 • کلاسش تعاملیه
18 اردیبهشت، 1402
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد مهندسی نرم افزار داشتم. نمرم 19 شد.

کلاس درساش خیلی جذابه

 • کلاسش تعاملیه
 • خوش بیانه
 • پر انرژیه
06 شهریور، 1401
 • 0
 • 2
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد MIS داشتم. نمرم 20 شد.

استاد میرعابدینی ،استادی با سواد و کلاس درسشان خیلی جذابه

 • انرژی مثبته
 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب
11 تیر، 1401
 • 0
 • 1
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد مبانی وزیر ساخت فناوری اطلاعات داشتم. نمرم 17 شد.

 • انرژی مثبته
11 تیر، 1401
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد زیرساختهای فناوری اطلاعات داشتم. نمرم 18 شد.

 • انرژی مثبته
برچسب‌ها
 • 3 انرژی مثبته
 • 3 کلاسش تعاملیه
 • 2 خوش بیانه
 • 2 پر انرژیه
 • 1 تدریس جذاب
اساتید مرتبط

گفتگو

تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.