• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 3
 • 1

تماس با استاد حسین تفضلی

اطلاعات تماس

دروس استاد حسین تفضلی

 • روانشناسي اجتماعي
 • تئوریھاي انقلاب
 • مباني روانشناختي سیاست
 • بنیادھاي فلسفي سیاست
 • جامعه شناسي توسعه
دیدگاه‌ها
23 آذر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد تئوریھاي انقلاب داشتم. نمرم 20 شد.

به نظرم استاد باسواد و محترمیه و من از کلاسش استفاده کردم

 • محترمه
 • در دسترسه
 • تدریس جذاب
21 آذر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد روانشناسي اجتماعي داشتم. نمرم 19 شد.

 • محترمه
 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب
20 آذر، 1399
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد تئوریھاي انقلاب داشتم. نمرم 20 شد.

 • محترمه
 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب
برچسب‌ها
 • 3 محترمه
 • 3 تدریس جذاب
 • 2 خوش بیانه
 • 1 در دسترسه
اساتید مرتبط

گفتگو

تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.