• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 4
 • 3

تماس با استاد فاطمه حاجیلویی

اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
11 بهمن، 1400
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد اندیشه 2 داشتم. نمرم 19 شد.

کلاس درساش خیلی جذابه

 • دلسوزه
 • تدریس جذاب
 • پر انرژیه
11 بهمن، 1400
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد معارف داشتم. نمرم 18 شد.

کلاس درساش خیلی جذابه

 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب
 • پر انرژیه
11 بهمن، 1400
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد اندیشه داشتم. نمرم 18 شد.

کلاس درساش خیلی جذابه

 • انرژی مثبته
 • دلسوزه
 • تدریس جذاب
30 دی، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد معارف داشتم. نمرم 20 شد.

 • انرژی مثبته
 • تدریس جذاب
 • پر انرژیه
برچسب‌ها
 • 4 تدریس جذاب
 • 3 پر انرژیه
 • 2 انرژی مثبته
 • 2 دلسوزه
 • 1 خوش بیانه
اساتید مرتبط
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.