استاد اسدالله واحد

اسدالله واحد

آموزش زبان و ادبیات فارسی

به این استاد امتیاز دهید

محل تدریس استاد اسدالله واحد

دروس ارائه شده

صفحه استاد کامل و دقیق است و به من در کسب اطلاعات مورد نظرم کمک کرد.

 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 0

تماس با استاد اسدالله واحد

 • صحت اطلاعات
 • رای ثبت شده
 • 0%
 • 0
اطلاعات تماس

اصلاحات درخواستی کاربران

دیدگاه‌ها
23 شهریور، 1401
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد عروض داشتم. نمرم 16 شد.

 • محترمه
 • حسابی کار می‌کشه
 • نمره دهی شفاف
01 شهریور، 1400
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد حافظ داشتم. نمرم 20 شد.

 • کلاسش تعاملیه
 • دلسوزه
 • منعطفه
برچسب‌ها
 • 1 کلاسش تعاملیه
 • 1 دلسوزه
 • 1 منعطفه
 • 1 محترمه
 • 1 حسابی کار می‌کشه
 • 1 نمره دهی شفاف
اساتید مرتبط

گفتگو

تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.