فاطمه یاری
فاطمه یاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
طیبه زارعی
طیبه زارعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.