جواد مکاری رحمدل
جواد مکاری رحمدل
دانشگاه صنعتی ارومیه
اباذر اصغری
اباذر اصغری
دانشگاه صنعتی ارومیه
عرفان شافعی
عرفان شافعی
دانشگاه صنعتی ارومیه
بهزاد شکسته بند
بهزاد شکسته بند
دانشگاه صنعتی ارومیه
اکبر شیرزاد
اکبر شیرزاد
دانشگاه صنعتی ارومیه
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.