علی تقوی زنوزی
علی تقوی زنوزی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کتایون صدر
کتایون صدر
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بابک کاشفی مهر
بابک کاشفی مهر
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مینا احمدی
مینا احمدی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ناصر حوائی
ناصر حوائی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد.